Approved by:

as:

הסמכות בינלאומיות: מנהיגות, ניהול ואימון על פי ערכים

שלום לכם ותודה מכל ליבי על כך שהחלטתם להציץ בדף ההסמכות הבינלאומיות שלנו.

פדרציית האימון והחינוך הבינלאומית- ICF: International Coaching Federation  אימצה את התפיסה, המתודולוגיה וארגז הכלים שלנו. עד כה הוסמכו כ-1,500 אנשי מקצוע בעולם ובישראל

 

רשימת הסמכות 2020:

סמינר ברצלונה – תכנית הסמכה בינלאומית בשיתוף ICF ובשיתוף סוד הקלף המנצח / טלי מאמא: 17-21.5

תכנית עקרונות בטיפול ממוקד ערכים בשיתוף יועצי רבנות רבניים (י.נ.ר)- ד”ר ענת גרתי (התוכנית הסתיימה)

תכנית הסמכה בינלאומית בשיתוף ICF ואוניברסיטת ת”א – המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך (טרם נקבע)

תכנית הסמכה בינלאומית בשיתוף ICF ומכללת לווינסקי לחינוך (טרם נקבע)

תכנית הסמכה בינלאומית בשיתוף ICF ופאי (איפ”א) – הקהילה הישראלית לשינוי ופיתוח ארגוני (טרם נקבע)

תכנית הסמכה בינלאומית בשיתוף ICF ומשאבי אנוש ישראל (טרם נקבע) 

תעודת סיום - השתלמות מקצועית

עקרונות בטיפול ממוקד ערכים TM

סמינר ברצלונה: 17-21.5.20 – תכנית הסמכה בינלאומית בשיתוף ICF בת 20 שעות במשולב  עם סוד הקלף המנצח – טלי מאמא 

1. תוכנית הסמכה בסיסית בת 25 שעות לימוד אקדמיות

( Coach A- תוכנית בסיס Basic Coach)​

תוכנית הסמכה בינלאומיות: מנהיגות, ניהול ואימון על פי ערכים ™​ בת 20 שעות (25 שעות אקדמיות) – תעודת ההסמכה הינה על 20 שעות

תוכנית ההסמכה  הבסיסית (שלב A) מיועדת למנהיגים-מאמנים-מחנכים-מנחים-יועצים-מטפלים-מדריכי הורים, מנהלים.  התוכנית עוסקת ברמה האישית, ברמת המקצוע, בעולם הארגון והמשפחה. במהלך תוכנית ההסמכה נלמד ונתרגל את: התפיסה, המתודולוגיה וארגז הכלים של:

  1.  אימון על פי ערכים (CBV: Coaching By Values – 7 צעדים אשר מובילים אותנו צעד אחר צעד מבחירת ערכי הליבה (MBV) דרך פרשנות הערך (MBO) וכד להתנהלות יום יומית (MBI) – במשולב עם המודל התלת-צירי לערכים- the Triaxial Model
  2. ניהול על פי ערכים (MBV: Managing By Values) – עיצוב מחדש של תרבות הארגון באמצעות זיהוי ובחירת ערכי ליבה משותפים והפיכתם למטרות, יעדים מכומתים על ציר הזמן.
  3. מנהיגות על פי ערכים ( LBV: Leading By Values)- שורה של מודלים אשר נועדו לתרגם ערכים לחיי היום יום, לאפשר למנהיג לעצב את עצמו כעוגן ערכי, העברת מסרים
    ערכיים, ניהול מרחב ההתנהלות הערכי, זיהוי וניהול המעכבים הארגוניים, קבלת החלטות ערכיות.
  4. תהליכי משחוק (גמיפיקיישן)- שימוש במשחקי הערכים במרחב האפשרויות בעבודה עצמית, אחד על אחד, בארגון ובמשפחה.

2. תוכנית הסמכה ראשונית בת 6 שעות לימוד אקדמיות

תוכנית הסמכה בינלאומיות ראשונית: אימון על פי ערכים ™ בת 5 שעות (6 שעות אקדמיות) – תעודת ההסמכה הינה על 5 שעות

תוכנית ההסמכה  הראשונית  מיועדת למאמנים, לתלמידי אימון ולאנשים שמתעתדים ללמוד ולעסוק באימון.  התוכנית עוסקת ברמה האישית, ברמת המקצוע, בעולם הארגון והמשפחה. במהלך תוכנית ההסמכה נלמד ונתרגל את: התפיסה, המתודולוגיה וארגז הכלים של:

אימון על פי ערכים (CBV: Coaching By Values – 7 צעדים אשר מובילים אותנו צעד אחר צעד מבחירת ערכי הליבה (MBV) דרך פרשנות הערך (MBO) וכד להתנהלות יום יומית (MBI) – במשולב עם המודל התלת-צירי לערכים- the Triaxial Model

3. תוכנית הסמכה ראשונית בת 6 שעות לימוד אקדמיות

תוכנית הסמכה בינלאומיות ראשונית: מה שחשוב…משחק ערכים ™בת 5 שעות (6 שעות אקדמיות) – תעודת ההסמכה הינה על 5 שעות

תוכנית ההסמכה  הראשונית  למנחים בשימוש במודל התלת-צירי לערכים במשחקי הערכים מה שחשוב…משחק ערכים / The Value of Values

המודל התלת-צירי לערכים והשימוש בו במשחקי הערכים – התוכנית  הינה בת 5 שעות בלבד) ועוסקת: בתפיסה, במתודולוגיה ובארגז הכלים של עולם הערכים בעולמות הארגון, האימון והמשפחה, הנגזרים מרבי המכר העולמיים של פרופ’ דולן העוסקים באימון על פי ערכים  (נא עיינו: ויקיפדיה-ניהול על פי ערכים).                           

4. תוכנית הסמכה (שלב B) בת 75 שעות לימוד

תוכנית הסמכה בינלאומיות שלב שני (B): מנהיגות, ניהול ואימון על פי ערכים ™בת 60 שעות (75 שעות אקדמיות) – תעודת ההסמכה הינה על 60 שעות

תוכנית זו מיועדת לבוגרי תוכנית ההסמכה הבינלאומית הבסיסית (שלב A) אשר מעוניינים להתמחות בנושא לרמת

  Coach B–  תוכנית בת 60 שעות (Master Coach)

התוכנית כוללת: פרקטיקום בן 40 שעות

מודלים חדשניים בעולמות הערכים: לימוד ותרגול-20 שעות                                                          

מלאו פרטים