אוקטובר 2021

  • הסמכה בינלאומית פרונטאלית ICF – משחוק ערכים (גמיפיקיישן)

מיקום: ירושלים – שת”פ עם חלי נעימי: ייעוץ והדרכה להורים

הסמכה סגורה לתלמידי מכון פתרונות- תקשורת בינאישית וניהול יחסים

7.10 שעות: 16.30-21.45

  • הסמכה בינלאומית: ההורה (המנהיג) כעוגן ערכי /  ד”ר ענת גרתי – אבישי לנדאו

מפגש ראשון: 18.10    / מפגש שני: 25.10

נובמבר 2021

  • פרקטיקום: ההורה (המנהיג) כעוגן ערכי /  ד”ר ענת גרתי

התחלה: נובמבר

10 מפגשים בני שעה וחצי לעבודה בזוגות

מיועד: 8-12 משתתפים בוגרי ההסמכה בלבד

  • הסמכה בינלאומית זום ICF– אימון על פי ערכים / אבישי לנדאו-טלי מאמא

מפגש ראשון 16.11 / מפגש שני: 23.11

דצמבר 2021

  • הסמכה בינלאומית זום ICF – משחוק ערכים (גמיפיקיישן / אבישי לנדאו-שגאו מנגסטה

2022

ינואר 2022

הסמכת ההורה : מפגש ראשון-  6.1.2022 / מפגש שני: 13.1.2022

פברואר-מרץ 2022

פברואר 2022: פרקטיקום ההורה – טרם נקבע

  • הסמכה בינלאומית פרונטאלית ICF: מנהיגות, ניהול ואימון על פי ערכים / אבישי לנדאו- ד”ר ענת גרתי

מכללת דוד ילין לחינוך -ירושלים

אפריל 2022

  • הסמכות בינלאומיות ICF ערכים / אבישי לנדאו- ד”ר ענת גרתי

אוניברסיטת ת”א / המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

מאי 2022

  • הסמכה בינלאומית פרונטאלית ICF: משחוק ערכים (גמיפיקיישן) / אבישי לנדאו

נס ציונה / מרכז ההסמכות-המרכז הישראלי לערכים

מיועד: 10-15 משתפים בלבד

משובים על הסמכות בינלאומיות – יולי 2021

משובים על הסמכות בינלאומיות – מאי 2021

משובים על הסמכות בינלאומיות – ינואר-פברואר 2021

וובינר עם אייל”ת – האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה

 ייעוץ תעסוקתי ממוקד ערכים – 27.7.20

מלאו פרטים