סדנאות ערכים:

סדנא משולבת

  האם הסדנא מהווה נקודת התחלה להטמעת המודל בארגון?

  האם בסדנא המשולבת אנו לומדים וחווים את כל מודל הערכים?

  האם ניתן לפצל יומיים של סדנא לארבעה חצאי ימים?

 מהם התכנים בכל יחידה סדנאית כזו?

  עד כמה אנו מתרגלים וחווים את מגוון ארגז הכלים של המודל?

מיני-סדנא חווייתית

  מהם התכנים של מיני סדנא חווייתית?

  כמה זמן נמשכת והיכן? למי היא מתאימה?

  האם היא כוללת הפעלה של המשתתפים?

 מהי הייחודיות שלה ומהם ערכיה המוספים?

 

 

 

סדנאות גיוס על פי ערכים ®

מהי תמצית המודל?

  במה השוני מול תהליכי גיוס אחרים?

  מהי החשיבות לארגון?

 מהי החשיבות למועמד?

  במה הדבר כרוך הלכה למעשה?

 איך ניתן להשתמש בצורך בבניית תהליך גיוס
    על פי ערכים כמנוף לעיצוב מחדש של תרבות הארגון
?

  מהן התפוקות הייחודיות מכך?

מלאו פרטים